Kadın Kolları

UID Women - Biz Kimiz ?

UID (Uluslararası Demokratlar Birliği) Women, 17 farklı ülke, 152 şubede aktif olan bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluş gönülülük esaslıdır. Üyelerimiz 18 yaş üzeri farklı ulus, kültür ve dine mensup insanlardan oluşmaktadır. UID Women 2013 yılından itibaren faaliyet göstermektedir.


VİZYONUMUNZ

Kurumsal çalışmaların temelini, farklılıklara saygı ve karşılıklı anlayış oluşturmaktadır. Dünyadaki farklı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde olarak, kadın ve aile değerini korumak, bu değerler üzerinden toplumsal barışa hizmet etmek. Uluslararası calışmaların yanısıra faal olduğu ülkeler ile Türkiye arasında bir köprü vazifesi görüp, ülkeler arası ilişkilere katmadeğer sağlamak.


HEDEFLERİMİZ

Kadınların sosyal, siyasal ve kültürel gelişimini, onların toplumda din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin etkin ve aktif görevler üstlenmelerini sağlamak.

Kadınlarımızın, yaşadıkları ülkede mevcut problemlerini tespit ederek, adalet ve hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde siyasi, hukuki ve sosyal varlıklarını geliştirecek teorik ve pratik çözümler üretmek.

Çocukların, anadil ve eğitim hayatındaki seviyesini yükseltecek nitelikli faaliyetler yürütmek. Bu çalışmalarda aile ve devlet kurumları ile iş birliği içinde olmak.

Toplumun temel ögesi olan aileyle ilgili olarak hayati anlamlandıran her konuyu calışma sağasının içine almak ve aile yapısını güçlendirmek.

UID Women Programları:
• Özel gün ve haftalarda etkinlikler
• Seminer, panel ve konferanslar
• Sosyal projeler ve yardım kampanyaları
• Kültür ve sanat gezileri
• Uluslararası kadın zirveleri


Top